Instants
El matí s'aclareix
Cel encapotat
Albada tempestuosa
Albada nuvolada
Plaga
Camps tancats
Arbre crepuscular
Capvespre d'estiu
Darreres llums
Camí rural
Vinya encesa pel capvespre
Posta a la vinya
Recull d'instants sense cap pretensió