Instants
Porta tancada
Porta antiga
Claraboia Estació de França
Exposició Lluís Ripoll
Grafiti expressió
Petit_150620_paleta_colors_476
Petit_150620_quadre_474
Petit_150620_joguines_472
Petit_150613_repos_436
Petit_150613_formigues_434
Petit_150612_vinçon_991
Finestra d'estudi
Recull d'instants sense cap pretensió